A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ПОЗНАВАТЕ ЛИ СВОЯ РИСК ОТ ОСТЕОПОРОЗА ?



вторник, 19 Април 2011  1051

На 27 април 2011 г.(сряда) в Златоград ще се проведе кампания за определяне на личния риск от остеопороза и измерване на костна плътност, която се организира със съдействието на Община ЗЛАТОГРАД и РЗИ-СМОЛЯН.
Кампаниите „Познавате ли риска си от остеопороза” се провеждат в сътрудничество с Асоциацията на пациентите с остеопороза и остеоартроза и Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България – НСОПЛБ, и се подпомагат от Българския фонд за жените, като се осъществяват с апаратура, закупена за целите на провеждането на скрининг за ранно установяване на риска от остеопороза.
Кампанията ще се състои в Центъра за социална рехабилитация и интеграция. За информация и предварително записване можете да се обадите на телефон 03071/23 33.
Цената на измерването е 10 лв. Случаите с намалена костна плътност и наличие на рискови фактори за развитие на остеопороза ще бъдат насочвани към центровете и специализираните кабинети по остеопороза в региона.


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 06 Юни 2022
48

Актуално
Предстоящи събития