A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Покана за участие в работна срещавторник, 14 Март 2017  784

Уважаеми съграждани,
Във връзка с гражданска петиция против замърсяването на р. Върбица от хвостохранилище Ерма река, постъпила в Общинска администрация Златоград на 13.03.2017 г., организирам работна среща с представители на компетентните институции на регионално ниво (Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”, РИОСВ и РЗИ), Общински съвет Златоград и ръководството на „ГОРУБСО-Златоград” АД.
Работната среща ще се проведе на 15.03.2017 г. (сряда) от 11.00 часа в заседателната зала на втория етаж, в сградата на Общинска администрация.
Отправям покана за присъствие към всички, които проявяват интерес.
Мирослав Янчев
Кмет на Община Златоград


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития