A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ПОКАНА за пресконференцияпетък, 27 Юли 2018  966

ПОКАНА за пресконференцияУважаеми госпожи и господа,

Община Златоград и Сдружение „Център за развитие и подкрепа на бизнеса“ имат удоволствието да ви поканят на пресконференция, която ще се проведе на 01.08.2018 г. (сряда) от 11.00 ч. в Заседателната зала в сградата на Община Златоград.
Пресконференцията се провежда по повод старта на проект BG05M9OP001-2.010-0674-C01 „Създаване на социално предприятие в град Златоград“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Проектът се реализира в партньорство между Община Златоград и Сдружение „Център за развитие и подкрепа на бизнеса“ и е на обща стойност 391 155.58 лв., от които 332 482.25 лв. европейско и 58 673.33 лв. национално съфинансиране.
Общата цел на проекта е да създаде условия за заетост и социално включване на лица в неравностойно положение на пазара на труда в община Златоград чрез развитие на социално предприемачество.
По време на пресконференцията ще бъде предоставена информация относно конкретните цели, дейностите и очакваните резултати от реализацията на проекта.

Заповядайте!
ОЩЕ НОВИНИ


петък, 06 Януари 2023
143

Актуално
Предстоящи събития