A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ПОКАНА за обществено обсъжданепетък, 06 Юли 2012  1194

Уважаеми жители на община Златоград,


Каня ви да вземете участие в обществено обсъждане за встъпване в дългосрочен дълг на община Златоград към фонд „ФЛАГ” в рамките на проект „Изграждане на крайбрежна стена – корекция на левия бряг на река Върбица, от о.т. 970 до о.т. 977, по бул. „България” и почистване на речното корито”, на 12 юли 2012 г. (четвъртък) в кино „Фокус” от 15,00 ч.

Проектът предвижда изграждане на крайбрежна стена с дължина 264,60 метра и почистване на речното корито в същия участък. 95% от одобрените и реално извършени разходи, свързани с осъществяването на проекта, се финансират от Оперативна програма „Регионално развитие”, съгласно договор №BG161PO001/4.1-04/2010/028, а останалите средства са собствен принос на община Златоград. Проектът е на обща стойност 568 351,73 лева.

Документацията по проекта може да се разгледа всеки работен ден от 09.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа при инж. Елка Чаушева – ръководител на проекта.

     


Заповядайте! 


МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ

Кмет на община Златоград


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 27 Март 2023
36

Актуално
Предстоящи събития