A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ПОКАНАпетък, 22 Ноември 2013  893

П О К А Н А

За публично обсъждане на проекта за бюджет, инвестиционна програма и Годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост на община Златоград за 2014 година.


 


Уважаеми съграждани,


На основание чл.84, ал.2 от Закона за публични финанси, кметът но Община Златоград кани местната общественост на 29.11.2013 г./петък/ от 17,00 часа в залата на Общински съвет  Златоград на публично обсъждане на проекта за бюджет, инвестиционна програма и Годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост на общината за 2014 година.

Целта на публичното обсъждане е да се представят годишните цели, приоритети, намеренията за развитие на общината и тяхното финансово изражение в проекта на бюджет през 2014 г., и да се даде възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения  относно проекта на бюджет и инвестиционна програма.


Мирослав Янчев

Кмет на община Златоград


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Проект на бюджет на община Златоград за 2014 година
Проект на инвестиционна програма за капиталови разходи на община Златоград за 2014 г.
Проект на годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в община Златоград през 2014г.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития