A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ПОКАНАвторник, 05 Февруари 2013  1123

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД,

Напомняме ви, че на 06.02.2013 г. (сряда) от 17:00 часа, в Заседателната зала на втория етаж в сградата на Общинска администрация ще се състои общественото обсъждане на проекта за бюджет на община Златоград за 2013 г.
Във връзка с осигуряване на публичност и прозрачност в управлението на местните финанси и съставянето на бюджет, отговарящ в най-голяма степен на потребностите на населението, отправям покана към всички жители на общината да се включат в обсъждането на общинския бюджет за 2013 година със свои предложения, мнения и препоръки.
Очаквам да проявите своята гражданска позиция и да вземете участие в обсъждането на бюджета на община Златоград за 2013 година!ПРИЛОЖЕНИЯ:
Отчет за касово изпълнение на бюджета на община Златоград за 2012 г.
Отчет на Инвестиционната програма на община Златоград за 2012 г.
Отчет за изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Златоград през 2012 г.
Проект на бюджет на община Златоград за 2013 г.
Инвестиционна програма за капиталови разходи на община Златоград за 2013 г.
Проект на Годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост на община Златоград за 2013 г.


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 21 Ноември 2022
50
понеделник, 21 Ноември 2022
63

Актуално
Предстоящи събития