A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ПОКАНАсъбота, 17 Септември 2011  1178

Уважаеми съграждани,

Кметът на Община Златоград има удоволствието да ви покани, на 19 септември 2011 г. (понеделник), 17.30 часа, в гр. Златоград, ресторант «АЛБО», ул. «Христо Ботев» № 52, на пресконференция по повод стартирането на проект „Изграждане на крайбрежна стена – корекция на левия бряг на р. Върбица, от о.т. 970 до о.т.977 по бул. „България” и почистване на речното корито”, изпълняван от Община Златоград.
Проект „Изграждане на крайбрежна стена – корекция на левия бряг на р. Върбица, от о.т. 970 до о.т. 977 по бул. “България” и почистване на речното корито” се реализира по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., Операция 4.1 „Дребномащабни местни инвестиции”, Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-04/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини”.
Общ размер на безвъзмездната финансова помощ: 1 002 377,88 лв., от които:
85 % - съфинансиране от ЕФРР (852 021,20 лв.);
10 % - съфинансиране от националния бюджет (100 237,79 лв.);
5 % - собствен принос (50 118,89 лв.).

ЗАПОВЯДАЙТЕ!


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 06 Юни 2022
51

Актуално
Предстоящи събития