A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ПОКАНАпонеделник, 13 Март 2023  262

П О К А Н А

За публично обсъждане на Проекта на  Анализ и планиране на социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет

 

В изпълнение на чл. 35, ал. 1 от Закона за социалните услуги (ЗСУ) и чл. 37, ал. 1 от Наредбата за планиране на социалните услуги (Наредбата) е разработен Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет (Анализ).

Въз основа на Анализа на потребностите е изготвено Предложение за планирането в общината на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

Съгласно чл. 42, ал.1 и ал.2 от Наредбата за планирането на социалните услуги, кметът на общината организира публично представяне на анализа на потребностите и обсъждане на предложението за планирането в общината на социалните услуги на общинско и областно ниво.

На основание чл. 42, ал. 1 и ал. 3, т. 1 от Наредбата за планирането на социалните услуги, община Златоград публикува Анализа на потребностите от социални услуги и Предложението за планиране на социалните услуги на интернет страницата на общината, раздел „Обществено обсъждане“, за мнения, становища и предложения от заинтересованите лица, които могат да се бъдат депозирани в срок до 11.04.2023 г., в Центъра за административно обслужване в сградата на Общинска администрация Златоград - гр. Златоград, ул. „Стефан Стамболов” №1 и на е-mail: ObA-zlatograd@zlatograd.bg.

 

С уважение,

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ

Кмет на Община Златоград


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Проект на Предложение за планиране на социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет
Приложение №1 към проекта на Предложението
Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет
Приложение № 1 - Таблица желаещи
Приложение № 2 - Таблица Образование
Приложение № 3 - Таблица Здравеопазване
Приложение № 4 - Таблица Персонал
Приложение № 5 – Критерии


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития