A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ПОКАНАсряда, 28 Септември 2022  108

ПОКАНА

Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни лица към Община Златоград, съвместно с Центъра за подкрепа за личностно развитие, организират младежки форум театър „Под влияние“ на 01.10.2022 г. (събота).

Представлението ще започне в 13.00 часа, в репетиционната зала на читалище „Просвета 1908“ гр. Златоград.

Заповядайте!


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития