A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ПОКАНАпетък, 11 Юни 2021  212

ПОКАНА

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Имам удоволствието да Ви поканя да присъствате на заключителните пресконференции, организирани за оповестяване постигнатите резултати в рамките на проекти, реализирани от Община Златоград по Оперативна програма „Региони в растеж» 2014-2020 г., процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2”. Четирите проекта, по които Община Златоград ще отчита резултати, са с насоченост към повишаване на енергийната ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради в град Златоград. В рамките на проектите са санирани и обновени 32 сгради, със 195 домакинства.

Пресконференциите ще се състоят на 16 юни 2021 г. (сряда), в залата на втория етаж в сградата на Община Златоград. Началният час е 10.00 часа, като на всеки от проектите са предвидени по 30 минути за представяне. През същия ден, в рамките на три от проектите, ще се проведе още едно публично събитие – «Откриване на обектите». За откриване на санираните и обновени сгради, събитията са с начален час 16.00 часа, стартират пред една от обновените сгради – «Блок 178», след което продължават на улица «Младост», на която са ситуирани сгради, обновени в три отделни проекта.  

Ще се радвам да успеете да присъствате на организираните събития.

Проектите, в рамките на които са организирани събитията, са следните:

  1. Проект №BG16RFOP001-2.002-0015 "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради - "Станко и Даниел Пееви", "Орфей", "Мила" и блокове №174, №177, №189, в град Златоград", с акроним ZlatownEECO2-1;
  2. Проект №BG16RFOP001-002-0016 "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради - "Анжерови", "Дарина", "Йосиф Кехайов", "Бочукови-Златоград", "Аристе", "Пролет" и блокове №178, "Белия дом", в град Златоград", с акроним ZlatownEECO2-2;
  3. Проект №BG16RFOP001-2.002-0017 "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради - "Саралийски", "Пехливанови", "Хаджиеви", "Зюмбюл", "Сватеви" и блокове №190, №195 А, в град Златоград", с акроним ZlatownEECO2-3;
  4. Проект №BG16RFOP001-2.002-0031 "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради - "Ахрида 22", "Тракия", "Къща Виктория", "Велико Търново", "Раз Цвет", "Фамилна къща Чаушеви", "Синчец", "Братя Хъмчеви", "Гогаджови", "Фамилия Касабови" и "Текстилски блок", в град Златоград", с акроним ZlatownEECO2-4;

Заповядайте!

 

С уважение,

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ

Кмет на Община Златоград


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития