A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ПОКАНАпетък, 07 Август 2020  689

ПОКАНА

за публично обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг


На основание чл.4, т.1 и чл.15 от Закона за общинския дълг и чл.3 и чл.4 от Наредба № 16 на Общински съвет Златоград за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Златоград, Кметът на Община Златоград – Мирослав Янчев кани всички представители на местната общност на публично обсъждане, организирано по повод намерението на Община Златоград да поеме дългосрочен общински дълг от „Фонд за органите на местното самоуправление в България -  ФЛАГ” ЕАД за финансиране на инвестиционен проект в полза на местната общност.

Основните параметри по дългосрочния  инвестиционен кредит са следните: 

Предназначение на дълга:

Осигуряване на съфинансиране за цялостното изпълнение на проект „Реконструкция и рехабилитация на улици, съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Златоград и с.Старцево, Община Златоград”, включващ изпълнението на строително – монтажни работи на следните улици, на съоръженията и принадлежностите към тях:  • Улици в град Златоград – ул. „Ангел Кънчев”, „Пейо Яворов”, „Акация”, „Бор”, Христо Ботев”, „Албена”, „Първи май”, „Рожен”, „Миньорска”, „Рила”, „Клокотница”, „Плиска” и „Виктор Юго”

  • Улици в с.Старцево – „Васил Левски”, „Дельо Войвода”, „Европа” и „Пеньо Пенев”


Размерът на дългосрочния дълг, който Община Златоград има намерение да поеме е до 349 325 лв.

Начин на финансиране на дълга - чрез кандидатстване за кредит пред „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД.

Начин на обезпечаване на дългаУчредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Златоград, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси, както и трансфери за местни дейности, включително обща изравнителна субсидия, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за публичните финанси.

Обсъждането ще се проведе на 17 август 2020 (понеделник) от 18.00 часа, в заседателната зала на Общински съвет Златоград, на втори етаж в сградата на Общинска администрация Златоград.


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 27 Март 2023
6

Актуално
Предстоящи събития