A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ПОКАНАпетък, 10 Януари 2020  376

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Имам удоволствието да Ви поканя да присъствате на пресконференция, организирана за оповестяване на постигнатите резултати в рамките на проект e-Social Health Care, с акроним e-SOHECA, изпълняван от Община Златоград в партньорство с Община Нестос и Община Топирос, Република Гърция.
Пресконференцията ще се състои на 15 януари 2020 г. (сряда), от 10.00 часа, в гр. Златоград, ул. «Славей» №1, «Център за социална рехабилитация и интеграция».
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейски фонд за регионално развитие и националния бюджет, по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020.
Заповядайте!


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития