A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ПОКАНАпетък, 26 Януари 2018  1184

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Информирам ви, че Генералният план за организация на движението в гр. Златоград е готов и ще бъде представен на следните дати:
• 31.01.2018 г.- от 17.30 ч., в Кафе «Импресия»;
• 01.02.2018 г.- от 17.30 ч., в Кафе-аперитив «Ласка»;
• 02.02.2018 г.- от 17-30 ч., в Малката зала на ОНЧ «Просвета -1908».
По време на представянето на Плана ще бъдат дискутирани посоките на движение (еднопосочно или двупосочно) по улиците на гр. Златоград, както и пешеходното движение, паркиране, класификация на уличната мрежа, знаковото стопанство.
Надявам се на вашето активно участие по време на обсъждането на схемите на Генералния план, за да бъде утвърден полезен, за жителите на гр. Златоград, документ.

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ
Кмет на Община Златоград


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Транспортни райони и класификация на улична мрежа
Транзитно движение и указателни табели
Посочност и предимства на движение
Режими на движение
Товарно движение
Пешеходно движение
Знаково стопанство
Обяснителна записка - предварителен проект
Обяснителна записка - окончателен проект


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития