A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ПОКАНАпонеделник, 08 Януари 2018  697

Уважаеми жители на Община Златоград,
Министерството на земеделието и храните одобри Стратегията за Водено от общностите местно развитие на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Кирково–Златоград“. Договорът за финансирането на Стратегията ще бъде подписан през месец януари 2018г.
Местната инициативна група е публично-частно партньорство, което предоставя реална възможност, средствата на ЕС сравнително по-облекчено да достигат до хората от малките населени места, включително и в двете общини - Златоград и Кирково.
В тази връзка, Ви каня на информационна среща, която ще се проведе на 17.01.2018г., (сряда) от 17.30 часа, в малката зала на ОНЧ „Просвета – 1908“ гр. Златоград. По време на срещата ще се представят възможностите за кандидатстване с проекти пред Местната инициативна група, конкретните програми, мерки, допустими бенефициенти и бюджет, заложени в одобрената Стратегия за Водено от общностите местно развитие, както и друга актуална информация.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития