A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ПОКАНАсряда, 20 Декември 2017  651

ПОКАНАУВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Кметът на Община Златоград има удоволствието да Ви покани на заключителна пресконференция за отчитане изпълнението на два проекта, насочени към обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради, реализирани от Община Златоград по Оперативна програма „Региони в растеж» 2014-2020 г. Проектите са следните:

1. №BG16RFOP001-2.001-0150 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради, блокове №193, №199 и "Златолист” в град Златоград”;
2. №BG16RFOP001-2.001-0119 "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради, блокове №7, №8, №175, №181, №182 и №195, в град Златоград".

Пресконференцията ще се състои на 29 декември 2017 г. (петък), от 18.15 часа, в гр. Златоград, ресторант «Кристал».

ДНЕВЕН РЕД18:15 - 18:30 Регистрация на участниците
18:30 - 18:45 Официално приветствие и откриване на пресконференцията
18:45 – 19:00 Презентация на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради, блокове №193, №199 и "Златолист” в град Златоград”

19:00 – 19:15 Презентация на проект "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради, блокове №7, №8, №175, №181, №182 и №195, в град Златоград"

19:15 – 19:30 Дискусия, въпроси и отговори. Обобщаване и закриване.
ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития