A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ПОКАНАчетвъртък, 30 Март 2017  729

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Каня ви да вземете участие в обществените обсъждания за разработване на:
 Общ устройствен план на Община Златоград и
 Генерален план за организация на движение в гр. Златоград,
които ще се състоят на:
• 03.04.2017г. (понеделник), от 17,30 часа, в заведение в кв. „Изгрев”, в гр. Златоград, със собственик Мина Стойчева;
• 04.04.2017г. (вторник), от 17,30 часа, в заведение в кв. „Граничар”, в гр. Златоград, със собственик Ради Пеев;
• 05.04.2017г. (сряда), от 17,30 часа, в заведение „Черен кос”, в кв. „Голяма река”, в гр. Златоград;
• 06.04.2017г. (четвъртък), от 17,30 часа, в заведение в кв. „Тракия”, в гр. Златоград, със собственици Дениса и Деньо Ничеви.
Общият устройствен план е основен документ за управление на територията, в период от 15 - 20 години. Той е един от изискуемите документи за кандидатстване по Оперативните програми на Европейския съюз и разрешаване на строителство, извън строителните граници на населените места в общината. Важно е бъдещите инвестиционни намерения на жителите на общината да намерят отражение в Общия устройствен план.
Целта на изготвянето на Генералния план за организация на движение в гр. Златоград е възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества на уличната мрежа и трасетата за непрекъснат и прекъснат транзит, с оглед осигуряване условия за безопасност на движението. Ще се даде възможност за обезпечаване на ефективно протичане на движението както на моторни превозни средства, така и на пешеходците, и велосипедистите.
Очаквам на срещата да изразите своите мнения и предложения.МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ
Кмет на Община Златоград


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 27 Март 2023
36

Актуално
Предстоящи събития