A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ПОКАНАвторник, 15 Ноември 2016  862

ПОКАНА

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,


Кметът на Община Златоград има удоволствието да Ви покани на пресконференция по повод стартирането на следните шест проекта, изпълнявани от Община Златоград по Оперативна програма  "Региони в растеж" 2014-2020 г.:  1. №BG16RFOP001-2.001-0064 „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” град Златоград”;

  2.  №BG16RFOP001-2.001-0065 „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Районно управление град Златоград”;

  3. №BG16RFOP001-2.001-0102 „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Гранично полицейско управление град Златоград”;

  4. №BG16RFOP001-2.001-0119 "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради, блокове №7, №8, №175, №181, №182 и №195, в град Златоград";

  5. №BG16RFOP001-2.001-0120 „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Районен съд Златоград и Районна прокуратура Златоград”;

  6. №BG16RFOP001-2.001-0150 "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради, блокове №193, №199 и "Златолист", в град Златоград".


Пресконференцията ще се състои на 21 ноември 2016 г. (понеделник), от 15.00 часа, в гр. Златоград, Заседателната зала на втория етаж в сградата на Общинска администрация Златоград.

Събитието е част от празничните прояви, организирани за отбелязване на Официалния празник на град Златоград.


 


ДНЕВЕН РЕД


 


15:00 - 15:05                          Официално приветствие и откриване на пресконференцията

15:05 - 15:15                          Презентация на проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” град Златоград”

15:15 – 15:25                         Презентация на проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Районно управление град Златоград”

15:25 – 15:35                         Презентация на проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Гранично полицейско управление град Златоград”

15:35 – 15:45                         Презентация на проект "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради, блокове №7, №8, №175, №181, №182 и №195, в град Златоград"

15:45 – 15:55                         Презентация на проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Районен съд Златоград и Районна прокуратура Златоград”

15:55 – 16:05                         Презентация на проект "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради, блокове №193, №199 и "Златолист", в град Златоград"

16:05 – 16:25                         Дискусия,  въпроси и отговори

16:25 – 16:30                         Обобщаване и закриване


ОБЩИНА  З Л А Т О Г Р А Д

4980-Златоград, ул. „Стeфан Стамболов” № 1,
тел: + 359 3071 2551, факс +359 3071 4023,  ел. поща: oba-zlatograd@zlatograd.bg


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития