A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ПОКАНАсряда, 09 Ноември 2016  710

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ
НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД"
ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА,
На 02.12.2016 г.(петък), от 16.00 часа в с. Кирково, ул. "Дружба"№1
, ще се проведе извънредно Общо събрание на Сдружение „Местна инициативна група Кирково - Златоград ".
Събранието се свиква по инициатива на Управителния съвет на основание чл. 16 от Устава на сдружението и чл. 26 от ЗЮЛНЦ.


ПРИЛОЖЕНИE:
ПОКАНА


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития