A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ПОКАНАпонеделник, 08 Февруари 2016  691

ПОКАНАДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ
от общините Кирково и Златоград

ПОКАНА
за провеждане на информационен ден на тема:
„Процес на разработване на стратегия за местно развитие”

гр. Златоград, 11 февруари 2016 г., 10.00 ч.;
с. Кирково, 11 февруари 2016 г., 15.00 ч.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

През месец септември 2015 г. успешно бе подготвен и подаден проект по мярка 19.1 от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., с кандидат - Сдружение „Местна инициативна група Кирково - 2010”, в партньорство с Местно партньорство – Златоград.
Във връзка с гореизложеното на територията на общините Кирково и Златоград стартира изпълнението на проект по мярка 19.1 от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Съгласно изискванията на Наредба № 16 от 2015 г. за прилагане подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности". Дейностите по проекта предвиждат провеждането на информационни срещи. Тяхната цел е популяризирането на подхода ВОМР сред местното население и привличането на местната общност към процеса на разработване на стратегията за местно развитие. Дейностите, които ще се изпълняват в рамките на проекта изискват активно обществено участие.
С оглед на гореизложеното бихме искали да Ви поканим на информационен ден, на който ще Ви бъде представена подробна информация за подхода ВОМР и процеса на разработване на стратегия за местно развитие за общините Кирково и Златоград.
Събитията ще се проведат на 11 февруари 2016 г.,четвъртък от:

10.00 ч. в сградата на община Златоград, зала на Общински съвет Златоград;
15.00 ч.в сградата на община Кирково, зала на Общински съвет Кирково;

Разчитаме на Вашата активност и присъствие!

„МИГ – Кирково - 2010“  


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития