A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ПОКАНАчетвъртък, 03 Април 2014  876

ПОКАНА

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,


Община Златоград реализира проект „Ефективна местна политика  чрез въвеждане на  механизми за мониторинг и контрол и участие на заинтересованите  общности”, по договор № 13-13-108/30.10.2013г., с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. В рамките на проекта ще бъде изработен новият Общински план за развитие на община Златоград, за периода 2014 – 2020г. В тази връзка, като Кмет на Община Златоград, отправям към Вас покана за участие, в плануваните срещи и обсъждания, при разработването на стратегическия документ.

Първата среща, която ще се проведе на 14 април 2014г., понеделник, в гр. Златоград, ул. „Беловидово” № 31, ресторант „Кристал”, ще започне със стартираща пресконференция и ще се проведе при следния


ДНЕВЕН РЕД


13:30 - 14:00                          Регистрация на участниците                                            

14:00 - 14:30                          Официално приветствие и откриване на пресконференцията


14:30 – 15:00                         Представяне на „Детайлно проучване и анализ на демографските, социално-икономическите характеристики и тенденции в община Златоград, на разполагаемите ресурси и потенциали на територията на общината”


15:00 – 15:20                         Дискусия,  въпроси и отговори

15:20 – 15:30                         Кафе - пауза

15:30 – 15:45                         Представяне на SWOT анализ, тенденции и препоръки

15:45 – 16:15                         Дискусия, въпроси и отговори

16:15 – 16:30                                    Представяне на междинната оценка на Общинския план за развитие за периода 2007 – 2013г.

16:30 – 16:40                         Закриване на срещата


ОЩЕ НОВИНИ


петък, 06 Януари 2023
143

Актуално
Предстоящи събития