A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ПОКАНАпетък, 11 Юли 2014  763

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Кметът на Община Златоград, Ви кани да участвате в заключителна пресконференция по проект „Ефективна местна политика…” и в церемония по връчване на сертификати на успешно преминалите обучение по Мониторинг и контрол на общинските политики, насрочена за 14.07.2014 г. (понеделник) от 17,30 часа в заседателната зала на Община Златоград.
Проект „Ефективна местна политика чрез въвеждане на механизми за мониторинг и контрол и участие на заинтересованите общности”, се изпълнява от Община Златоград по Оперативна Програма Административен капацитет, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ. Важен елемент на проекта е окончателното консултиране, изготвяне и приемане на новия Общински план за развитие 2014-2020г. на Община Златоград.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития