A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Площадка за предаване на разделно събрани отпадъципетък, 21 Август 2020  238

Площадка за предаване на разделно събрани отпадъци

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на Община Златоград, съгласно разпоредбите на чл. 19, ал. 3, т. 14 от Закона за управление на отпадъците

• Информация за Площадки на територията на Община Златоград за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, във връзка с изискванията на чл.19, ал.3, т.11 от Закона за управление на отпадъците:ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития