A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ПГ "Христо Ботев" Златоград с нов европейски проектсряда, 05 Ноември 2014  793

За втора поредна година ПГ "Христо Ботев" Златоград, печели европейски проект, с който ще изпрати 20 ученици на изнесена практика в Испания.
Проектът "Млади професионалисти в туризма" ще бъде финансиран от Европейския съюз, чрез Центъра за развитие на човешките ресурси и е на стойност 61 498 евро.
с реализацията на проектните дейности професионалната гимназия се стреми да подобри практическите знания и умения, които учениците получават в училище и улесняват прехода между формалното образование и професионалното обучение и заетост. Преди отпътуването за Испания - Барселона през месец юли на 2015 година, всички 20 селектирани участници ще преминат езикова, педагогическа и културна подготовка в България с цел по-лесната адаптация към чуждестранната страна.
Получените компетенции по време на практиката ще бъдат признати и валидирани чрез получаване на документ Europass мобилност и Сертификат за проведена практика, издаден от Across Europe Consulting. Всички тези умения са ценен капитал за Община Златоград, която се развива като атрактивна туристическа дестинация и значително повишават шансовете на младите участници в проекта за по-бърза реализация след завършване на средното си образование.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития