A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Първа копка на нова крайбрежна защитна стена в Златоградвторник, 11 Декември 2018  1053

Първа копка на нова крайбрежна защитна стена в ЗлатоградНа 10 декември 2018г. Областният управител на Област Смолян Недялко Славов и Кметът на Община Златоград Мирослав Янчев поставиха началото на изграждане на нова защитна стоманобетонна стена по левия бряг на река Върбица в кв. „Изгрев” на гр. Златоград. Обектът ще се реализира по Проект „Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения“, който се финансира от Програмата за сътрудничество Interreg V-A Гърция - България 2014-2020 по Приоритетна ос 2: „Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион”, Инвестиционен приоритет 5b: Насърчаване на инвестициите за справяне със специфични рискове, осигуряване на устойчивост при бедствия и разработване на системи за управление на бедствия.
Целта на проекта е повишаване нивото на защита срещу наводненията в трансграничната област на Гърция и България и особено в райони с висока вероятност от наводнения. Партньор по проекта е Областна администрация Смолян. В основните дейности на областна администрация по проекта са включени и изграждането на нова защитна стоманобетонна стена по левия бряг на река Върбица в кв. „Изгрев” на гр. Златоград и надграждане на стоманобетонна защитна стена в кв. „Изгрев” по левия бряг на река Върбица – участъка след моста на ул. Прогрес в гр. Златоград. Изпълнител на обектите в град Златоград е ДЗЗД „Златоград 2018“.
Областният управител Недялко Славов изказа благодарности към всички, положили усилия за случването на проекта – за бързите решения от страна на кметовете и Общинските съвети на Смолян, Златоград и Рудозем, на проектантите, на надзорниците, на целия екип. Славов пожела успешна и ползотворна работа на строителите, както и да бъдат завършени обектите качествено и в срок.
В своето обръщение към присъстващите, Кметът на Община Златоград Мирослав Янчев изказа своята благодарност към правителството, в лицето на Областна администрация, за подкрепата, която общината получава при реализирането на редица проекти и значими инвестиции, важни за населените места в региона.


Още снимки

ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития