A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

П О К А Н А за обществено обсъжданепетък, 23 Юли 2010  1260

Уважаеми жители на община Златоград,

Каня ви да вземете участие в обществено обсъждане за трансформиране на краткосрочен дълг към фонд ФЛАГ в дългосрочен, за проект „Реконструкция, ремонт и внедряване на енергоефективни мерки в сградите на ОУ „В.Левски” Златоград, СОУ „Св.Княз Борис I” с.Старцево, ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” с.Долен”, община Златоград” на 29.07.2010 г. (четвъртък) в кино „Фокус” от 17.00 ч.
Проект „Реконструкция, ремонт и внедряване на енергоефективни мерки в сградите на ОУ „В.Левски” Златоград, СОУ „Св.Княз Борис I” с.Старцево, ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” с.Долен”, община Златоград”, разработен в полза на местната общност, е насочен към подобряване на образователната структура на трите училища. Финансира се по Оперативна програма „Регионално развитие” и е на стойност 992 724,04 лева с ДДС. На 06.07.2010 г. Община Златоград внесе, в клон на Уникредит Булбанк – Смолян, искане за кредит на стойност 526 611,00 лева.
Информация за общественото обсъждане може да се разгледа всеки работен ден от 09.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа в отдел „Евроинтеграция, туризъм, култура, младежки дейности и образование” при общинска администрация – г-жа Юлия Ушева.Заповядайте!

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ
Кмет на община Златоград


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития