A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

П О К А Н А за обществено обсъжданепонеделник, 14 Декември 2009  1367

П О К А Н А за обществено обсъжданеП О К А Н А

за обществено обсъждане

Уважаеми жители на община Златоград,

Каня ви да вземете участие в обществено обсъждане за встъпване в дългосрочен дълг на община Златоград, за проект „Рехабилитация на градски парк в град Златоград”, както и за трансформиране на краткосрочния дълг на община Златоград към фонд „ФЛАГ” в дългосрочен, в рамките на проект „Реконструкция, ремонт и внедряване на енергоефективни мерки в сградите на ОУ „В.Левски” гр.Златоград, СОУ „Св.Княз Борис І” с.Старцево и ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” с. Долен, общ. Златоград”, на 21.12.2009г. (понеделник) в кино „Фокус” от 17.30 ч.
Проект „Рехабилитация на градски парк в град Златоград” е разработен в полза на местната общност и е насочен към обновяване и развитие на централната градска част на Златоград. Финансира се по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. и е на стойност 1 640 508.00 лева без ДДС. Финансовата помощ е в размер на 100% (сто процента) от одобрените и реално извършени разходи, свързани с осъществяването на проекта.
Проект „Реконструкция, ремонт и внедряване на енергоефективни мерки в сградите на ОУ „В.Левски” гр.Златоград, СОУ „Св.Княз Борис І” с.Старцево и ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” с. Долен, общ. Златоград” е насочен към подобряване на образователната инфраструктура на трите училища в общината. Финансира се по Оперативна програма „Регионално развитие” и е на стойност 992 724.04 лева с ДДС. Финансовата помощ е в размер на 100% (сто процента) от одобрените и реално извършени разходи, свързани с осъществяването на проекта. Към момента община Златоград има отпуснат краткосрочен кредит от фонд „ФЛАГ” в размер на 250 000 лева, за разплащане на извършени по проекта дейности.
Документацията по двата проекта може да се разгледа всеки работен ден от 09.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа при началник отдел „Евроинтеграция, туризъм, култура, младежки дейности и образование” при общинска администрация – г-жа Минка Башева.
Заповядайте!
МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ
Кмет на община Златоград


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 06 Юни 2022
47

Актуално
Предстоящи събития