A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

П О К А Н Асряда, 20 Май 2009  1209


ДО
МЕСТНИТЕ РЪКОВОДСТВА
НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ
ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ
И ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ, КОИТО
ИМАТ ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с предстоящите на 05 юли 2009 г. избори за народни представители и чл. 18 от Закона за избиране на народни представители

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД КАНИ

парламентарно представените политически партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат членове на Европейския парламент на консултации за определяне състава и ръководствата на секционните избирателни комисии (СИК) на територията на община Златоград.
Консултациите ще се проведат на 25.05.2009 г. (понеделник) от 17.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет Златоград.
За участие в консултациите, представителите на партиите и коалициите е необходимо да бъдат упълномощени от централните ръководства, чрез представляващите партията или коалицията лица.ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗЛАТОГРАД


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 06 Юни 2022
44

Актуално
Предстоящи събития