A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

П О К А Н Авторник, 03 Януари 2012  1142

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД,

Уведомявам ви, че в община Златоград е открита процедура по изготвяне на проекта на бюджета на общината за 2012 година. Във връзка с осигуряване на публичност и прозрачност в управлението на местните финанси и съставянето на бюджет, отговарящ в най-голяма степен на потребностите на населението, отправям покана към всички жители на общината да се включат в изготвянето на общинския бюджет за 2012 година със свои предложения, мнения и препоръки.
С цел предоставяне на възможност бюджетът на общината да бъде обсъден в по-широк кръг заинтересовани лица, общинска администрация Златоград организира, от 09.01.2012 г. до 16.01.2012 г., срещи с жителите на общината по квартали и в по-големите населени места в общината, при следния график:
09.01.2012 г. от 17.30 часа в Конферентната зала на Сивриевата къща;
10.01.2012 г. от 17.30 часа в р-т „Албо” , гр. Златоград;
11.01.2012 г. от 17.30 часа , с. Долен;
12.01.2012 г. от 17.30 часа в малката зала на НЧ „Орфей”, с. Ерма река;
13.01.2012 г. от 17.30 часа в малката зала на НЧ „Прогрес”, с. Старцево;
16.01.2012 г. от 17.00 часа в Пенсионерски клуб „Малка река” /срещу Стадиона/, гр. Златоград;
16.01.2012 г. от 14.30 часа в Пенсионерски клуб „Златоград” /в сградата на ГОРУБСО/;
19.01.2012 г. от 17.30 часа в кино „Фокус”.
На срещите ще бъде представена информация за годишния отчет за изпълнение на общинския бюджет за 2011 г., както и Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Златоград през 2012 г.
Очаквам да проявите своята гражданска позиция и да вземете участие в изготвянето на бюджета на община Златоград за 2012 година!
МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ
Кмет на община Златоград


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 06 Юни 2022
48

Актуално
Предстоящи събития