A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

П О К А Н Авторник, 03 Май 2011  1316

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

На 11 май 2011г. от 17.00 часа в кино „Фокус” в гр. Златоград ще се проведе обществено обсъждане за определяне на архитектурно – исторически ансамбли и градоустройствени предписания към сградите и околното пространство в четири квартала на гр. Златоград.
С представители на Националния институт за недвижимо културно наследство – гр. София ще се разгледа предложение за деклариране на групови недвижими културни ценности и тяхната класификация, категоризация и режими за опазване.
След продължително проучване и изследване на сградния фонд и околното пространство в Златоград, експерти от националния институт, предлагат създаване на групови архитектурни ансамбли, с охранителни зони и определени градоустройствени показатели на застрояване.
Каним всички заинтересовани лица да присъстват на общественото обсъждане и да изразят своето становище, относно границите на груповите ансамбли и правилата за застрояване, вида на оградите, портите, охранителната зона около ансамблите и крайречното пространство, елементите на инфраструктурата – тротоарни настилки, улично осветление, реклами, табели и др.


ОЩЕ НОВИНИ


петък, 06 Януари 2023
143

Актуално
Предстоящи събития