A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

П О К А Н Апонеделник, 23 Ноември 2009  1263

П О К А Н А

П О К А Н А


Уважаеми жители на община Златоград,

Имам удоволствието да ви поканя на представянето на Отчет на Програмата за управление на община Златоград 2007 – 2011 г. /към 2009 г./, което ще се проведе на 30.11.2009 г. (понеделник) от 16.00 ч. в кино „Фокус”.
Предварително, с информацията, може да се запознаете, в електронен вариант, на официалната интернет страница на община Златоград www.zlatograd.bg, в секция Ръководство/Отчети, както и на хартиен носител, който се намира в Център за информационно и административно обслужване на гражданите, партерен етаж в сградата на общинска администрация.
Очакваме вашите писмени въпроси и мнения, относно отчета, до 27.11.2009 г. в Центъра за информационно и административно обслужване на гражданите.


МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ
Кмет на община Златоград


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития