A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

П О К А Н Апонеделник, 25 Май 2015  609

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.43, ал.4 от Наредба № 23 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Златоград, Кметът на Община Златоград и Председателят на Общински съвет Златоград канят жителите на Община Златоград, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена, на граждански сдружения, общински съветници и други заинтересовани лица на публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Златоград за 2014 година.
Публичното обсъждане ще се проведе на 02.06.2015 г. (вторник) от 17.00 часа в заседателната зала на Общински съвет Златоград.
Отчетът за изпълнението на бюджета на Община Златоград за 2014 година е публикуван на интернет страницата на общината www.zlatograd.bg.


ПРИЛОЖЕНИE:
Отчет на бюджета за 2014 г.


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 06 Юни 2022
51

Актуално
Предстоящи събития