A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Отново се отваря временно граничния преход през Златоградсъбота, 19 Септември 2009  1404

Отново се отваря временно граничния преход през ЗлатоградНа 19 и 20 септември 2009 година се отваря временно гранично-пропускателния преход през вр. Костадин, гр. Златоград.
На тези дати от 09.00 часа до 18.00 часа гръцки и български граждани ще имат възможност свободно да преминат през Златоград от другата страна на границата.

Всички, които желаят да преминат в упоменатите дни българо-гръцката граница, трябва да спазват следните ИЗИСКВАНИЯ за преминаване през временен граничен пункт:
1. Временният пункт ще работи от 09.00 часа до 18.00 часа на 19 и 20 септември 2009 година и в двете посоки. Преди 09.00 часа и след 18.00 часа, пунктът няма да работи и лица няма да се пропускат. След 18.00 часа преминаването през границата ще се извършва през официалните ГКПП на българо-гръцката граница.
2. За преминаване през границата е необходимо да се носят документи за самоличност /лична карта или паспорт/.
3. При пътуване на малолетни и непълнолетни лица, същите, съгласно ЗБДС, е необходимо да носят валиден документ за самоличност и да бъдат съпровождани и от двамата родители. Ако малолетното или непълнолетното лице пътува с единия от родителите си, е необходимо родителят да представи оригинал на нотариално заверено писмено съгласие за пътуване в чужбина от отсъстващия родител, настойник, попечител.
4. На пункта няма да се допускат лица с наложени ограничения за пътуване в чужбина.
5. Пропускателният режим се осъществява без ограничение на крайното населено място.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития