A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Одобрено е финансирането за ул. „Антон Страшимиров“ в с. Старцево от ПРСР    петък, 28 Април 2023  60

                                                                                                          
Кметът на Община Златоград Мирослав Янчев подписа договор безвъзмездна финансова помощ за благоустрояване на ул. „Антон Страшимиров“ в с. Старцево.
В проекта е предвидено изграждане на нова пътна конструкция на участък от улицата, поради липса на такава и изключително лошо състояние на пътното платно. Изграждането на улицата ще се придържа максимално към съществуващото положение, като общата дължина на разглеждания участък е 321 метра. Ще се положи трайна асфалтобетонова настилка и битум на два пласта - първи 6 см и втори - 4 см, след полагане на трошенокаменна настилка.  На улицата има изградени водопровод и канализация и при достигане на дъждовните води до бордюрите водата се отвежда, чрез дъждоприемни шахти към канализацията. За ограничаване на пътната конструкция е предвидено  полагане на вибропресовани бетонови бордюри на подложен бетон.
Ще се доставят и монтират указателни табели с имената на улицата, пейки, кошчета за смет. Предвидена е и организация на движението, като се постави необходимата вертикална сигнализация с пътни знаци. Тъй като пътният участък е двулентов, двупосочен, с пътна маркировка ще се очертаят двете пътни ленти и границите на платното за движение. 
С изпълнение на проектните дейности ще се постигне трайно подобряване на ул. „Антон Страшимиров“ в село Старцево, ще се подобри транспортната достъпност на живущите в квартала, ще се подобри състоянието на околната среда, чрез преустановяване на запрашването от предишната настилка.


ОЩЕ НОВИНИ


петък, 14 Юли 2023
120

Актуално
Предстоящи събития