A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВЛЕНИЕпетък, 18 Юни 2021  200

На основание чл. 59, ал.1, във връзка с чл. 62, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4 от Наредба за планирането на социалните услуги

ПРОЕКТ НА ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД ЗА 2022 ГОДИНА

На заинтересованите граждани и организации се предоставя 30-дневен срок, за предложения и становища по проекта на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Златоград за 2022г.

Предложенията и становищата могат да се депозират на електронния адрес на община Златоград ObA-zlatograd@zlatograd.bg и в Информационния център в сградата на Общинска администрация Златоград на адрес гр. Златоград, ул. „Стефан Стамболов” №1. 

Провеждането на публична дискусия по проекта на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Златоград за 2022г. ще се проведе на 19.07.2021г. от 10,00 часа в заседателната зала на Общински съвет Златоград, II-ри етаж в сградата на Общинска администрация Златоград.


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Мотиви
Проект на Наредба


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития