A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Обявен е пожароопасният сезон в Област Смолян през 2018 г.четвъртък, 03 Май 2018  1730

Във връзка с топлото и сухо за сезона време, както и извършването на селскостопански дейности в земеделски земи, съседни на горските територии, извършването на ловна и туристическа дейност и повишения риск от възникване на горски пожари на територията на Област Смолян, Областният управител Недялко Славов издаде заповед, с която определи пожароопасния сезон в горските територии в областта за времето от 27.04.2018 г. до 15.11.2018 г.


ПРИЛОЖЕНИE:
Заповед № ОК-03-02-95 от 27.04.2018 г. на Областен управител на Област Смолян


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития