A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВА ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТОчетвъртък, 18 Януари 2018  723

Детска ясла „Мир”, град Златоград обявява 4 свободни работни места за Медицинска сестра, детски профил, на пълен работен ден.
Срокът за подаване на документи е до 19.02.2018 г. в Детска ясла „Мир”, град Златоград ул. „Хан Аспарух” №16.

1. За Длъжността медицинска сестра могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст, отговарящи на следните изисквания:
1.1. Безработни лица;
2. Необходими документи за кандидатите:
2.1 Заявление – по образец, който ще получите в Детска ясла „Мир” град Златоград;
2.2 Документ за самоличност (за справка);
2.3 Автобиография;
2.4 Документ за придобита образователна степен и квалификация;
2.5 Свидетелство за съдимост;
2.6 Медицинска карта за пълвоначален преглед – медицинско удостоверение за започване на работа.


Повече информация може да получите в сградата на Детска ясла „Мир”, град Златоград ул. „Хан Аспарух” №16 и тел: 0895 50 90 83 – Роза Михайлова-директор.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития