A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВА ЗА КОНКУРСпетък, 02 Август 2013  895

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Стартира конкурс за общо лого и послание/слоган/ на еврофондовете през периода 2014-2020г.
Конкурсът е отворен и не поставя никакво ограничение за възраст, националност и професионален ценз.
Изискванията към кандидатите са минимални и всеки желаещ може да участва като:
-изработи проект на лого и слоган в програма за векторна величина
-представи цветен и черно-бял вариант на изображението на български и английски език
-представи предложението на хартиен и на електронен носител
-представи кратко описание на замисъла и идеята на изображението
-изпрати предложението си на адреса на Министерски съвет в срок до 17.00 часа на 1-ви октомври 2013г.
Предложенията ще бъдат оценявани от комисия, състояща се от представители на оперативните програми, Съюза на българските художници, Съюза на българските журналисти.
Оценка на предложенията ще се прави и от широката общественост чрез Фейсбук.
Постъпилите предложения ще бъдат публикувани на 2-ри октомври в специално създадена галерия във Фейсбук профила на www.eufunds.bg.
Инициативата се организира от Централния информационен офис в дирекция „Информация и системи за управление на средствата от Европейския съюз” в Администрацията на Министерския съвет.
Конкурсът се осъществява в рамките на проект № 0103-ЦИО-3.1 „Популяризиране на добри практики по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз и подготовката на програмен период 2014-2020г.
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за развитие.

Повече подробности в приложение.


ПРИЛОЖЕНИE:
Конкурс


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития