A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАсряда, 04 Септември 2013  971

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА СЕЛО СТАРЦЕВО,

На 05.09.2013г. (четвъртък) от 18.00 часа в читалището на с. Старцево ще се проведе среща относно възникналия проблем с извършваните строителни дейности в местността „Мемиево” по повод допълнително водоснабдяване на гр. Неделино и недостоверните публикации за моята позиция в местни, регионални и национални медии.
На срещата са поканени инж. Димитър Кръстанов – областен управител на област Смолян и господин Атанас Атанасов – управител на „ВиК” ЕООД гр. Смолян.
Каня на срещата да присъстват всички жители на с. Старцево, както и всички страни, които имат позиция по възникналия проблем.


С уважение,

Мирослав Янчев
Кмет на община Златоград


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития