A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАпетък, 20 Септември 2019  501

О Б Я В А
ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА
Военно окръжие II степен - Смолян,
Офис за военен отчет-Община Златоград


Със заповеди № ОХ-760/16.08.2019 г., ОХ-762/16.08.2019 г., ОХ-763/16.08.2019 и ОХ-772/20.08.2019 г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени вакантни войнишки длъжности във военни формирования от Стационарната комуникационна и информационна система, Сухопътните войски, 68-ма бригада „Специални сили” и Военноморските сили, като са разкрити процедури за провеждане на конкурси за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, както следва:
- за Стационарната комуникационна и информационна система – 2 (две) длъжности за офицери;
- за Сухопътните войски – 198 (стодеветдесет и осем) длъжности за войници, включително 10 длъжности за в.ф.28330-Смолян;
- за 68-ма бригада „Специални сили” – 11 (единадесет) длъжности за войници;
- за Военноморските сили – 100 (сто) длъжности за матроси.
Желаещите за участие в конкурсите могат да получат пълна информация от Военно окръжие II степен - Смолян и Офиса за военен отчет: гр.Златоград, ул. „Ст.Стамболов” №1, ет.6, стая №6, или на телефон 0889304884, всеки работен ден на офиса от 08.30 до 12.30 часа и от 13.00 до 17.00 часа, за:
• Наименованията на вакантните длъжности, населените места на военните формирования, изискванията към длъжността, необходима квалификация и допълнителни изисквания.
• Начина, мястото и датата за провеждане на конкурсите, нормативите за изпит по физическа подготовка и условията за допускане до участие в конкурсите.
• Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса.
• Срок за подаване на документите за вакантните длъжности.
Място за подаване на документите: Военно окръжие II степен – Смолян.
Направления за медицинско освидетелстване за годност за военна служба и за оценка на психологическа пригодност на кандидатите в структурите на ВМА се издават по график.
Информация за длъжностите определени за приемане на военна служба могат да се намерят в сайта на Министерство на отбраната www.mod.bg и сайта на Централно Военно окръжие www.comd.bg

Офис за военен отчет
Община Златоград


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 27 Март 2023
36

Актуално
Предстоящи събития