A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАсряда, 02 Април 2014  872

О Б Я В А


Във връзка  с отбелязване на Седмицата на гората (4 – 10 април), Международния ден на Земята (22 април) и националната кампания „Да изчистим България за един ден (26 април), Общинска администрация Златоград организира за периода  01.04.2014г. – 30.04.2014г.,


ПРОЛЕТНА ИНИЦИАТИВА  „ЗА ЧИСТА И ПРИВЛЕКАТЕЛНА ОБЩИНА”


Призоваваме всички жители на община Златоград, учреждения и институции, фирми и предприятия да организират почистване на прилежащите площи и райони около домовете си, стопанисваните обекти и сгради, в периода на кампанията  - 01.04.2014г. – 30.04.2014г.

 Акцент на мероприятията в пролетната кампания, ще бъде включването ни с доброволен труд в Националната кампания „Да изчистим България за един ден”  на 26.04.2014г.( събота ).


За град Златоград организацията предвижда всички доброволци да се съберат пред сградата на Общинска администрация, в 9.00 ч. на 26.04.2014г., за разпределяне по райони и получаване на материали за почистването.

Участъците, определени за почистване,  в деня на националната кампания са:Участък

Описание на участъка

Участък № 1

Прилежащи площи и скатове към речното корито на пътна отсечка от изхода на гр.Златоград до сградата на „Пирийца” 

Участък № 2

Прилежащи площи и скатове към речното корито на пътна отсечка от моста на  „Пирийца”  до разклона за с. Старцево

Участък № 3

Прилежащи площи и скатове към речното корито на пътна отсечка от изхода на гр.Златоград до м.”Студената вода”

Участък № 4

Прилежащи площи и скатове към речното корито на пътна отсечка от м.”Студената вода” до разклона за село Долен

Участък № 5

Прилежащи площи и отводнителните канавки на пътна отсечка от изхода на гр.Златоград до ГКПП – Златоград

Участък № 6

Прилежащи площи, районите около обществените чешми и местата за отдих    на пътна отсечка от изхода на гр.Златоград до края на язовир Златоград  и по пътя за ВEЦ-а

Участък № 7

Прилежащи площи, районите около обществените чешми и местата за отдих  по Екопътека „Света Неделя” от ул.”Рила” до връх „Света Неделя”.

Участък № 8

Прилежащи площи, районите около обществените чешми и местата за отдих  по Екопътека „Еко-ехо” , която тръгва  от Съдебна палата преминава през чешмата на физкултурника, Орнитологичен кът”Бърчината”  и завършва при вила „Панорама”

Участък № 9

Прилежащи площи, районите около обществените чешми и местата за отдих  по Екопътека „Планинска прегръдка” , която тръгва от нощен клуб „Диана” и завършва при  параклиса „Св. Атанас”

Участък № 10

Прилежащи площи, районите около обществените чешми и местата за отдих  по пътя за Хасидере, в участъка от края на ул.”Горски пътник”  до параклиса „Св. Атанас”

Участък № 11

Прилежащи площи, районите около обществените чешми и местата за отдих, от жил.блок Минстрой   по пътя до „Св. Екатерина”

Участък № 12

Здравна пътека „Бучето”

Участък № 13

…………………………………………………………………………………………………………………………

За всички останали населени места от община Златоград, сборният пункт е пред административните сгради на кметствата, като отговорно лице за създаване на организацията и районите за почистване е кметът или кметския наместник на съответното населено място.
За информация, относно Вашето участие в кампанията  „Да изчистим България за един ден”,  както и за организацията за своевременно събиране и извозване на събраните от Вас отпадъци от почистването на дворове, градини и прилежащи площи по време на пролетната кампания, Общинска администрация обявява телефони:  0894 434 676 ( Яна Хаджиева ), 0896180890 ( Велко Хасапчиев ),  0884 600 191 ( Минка Кехайова ),   0884 600 178 ( Юлия Ушева ).


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития