A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД ПРОДЪЛЖАВА ТРАНСГРАНИЧНИТЕ СИ ДЕЙНОСТИпетък, 01 Февруари 2013  867

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД ПРОДЪЛЖАВА ТРАНСГРАНИЧНИТЕ СИ ДЕЙНОСТИНа 30 януари 2013 г., в Сивриева зала се състоя пресконференция за стартиране на проект CrossAccess – “Трансгранична достъпна инфраструктура” , финансиран от Програма за европейско териториално сътрудничество „Гърция и България 2007 – 2013”.Община Златоград, в партньорство с община Чепеларе и гръцката Периферия Източна Македония и Тракия спечелиха проект по четвъртата покана за набиране на стратегически проекти по Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013 г., с който се продължават трансграничните дейности. В резултат на реализирането на проекта ще бъде разширен участък от международния път от ГКПП Златоград – Термес и подобрен пътя за границата от българска страна. С това четвъртия ГКПП между България и Гърция ще стане по-конкуретноспособен и ще реши част от проблемите, възникващи от тесния участък до Термес. Общата стойност на проекта е 5 467 091евро, които са разпределени по следния начин между партньорите:
водеща организация Периферия „Източна Македония и Тракия” – 4 187 850евро,
партньор 2 Община Златоград – 450 383евро, партньор 3 Община Чепеларе - 828 857евро. Проектът е финасиран от Европийския фонд за регионално развитие и съфинансиран от националните бюджети на двете държави.
С финансовата подкрепа на Европейския съюз ще бъдат разплатени дейности с трансграничен характер, които имат голямо значение за развитието на трансграничния регион.
От страна на община Златоград програмата финансира изграждане на пътен мост при „Вунцовата воденица”. Финансовата подкрепа на Европейския съюз за проектните дейности на община Златоград е в размер на 450 383.37 евро, като помощта на Европейския фонд за регионално развитие е 382 825.86 евро, а националното съфинансиране -67 557.51 евро.
Гръцкият ни партньор ще получи финансова помощ, в рамките на проекта, за изпълнение на мерки за подобряване на безопасността на пътя от кръстовището на минералните бани в Термес, край село Кидари, до ГКПП Златоград.
Проектните дейности на община Чепеларе са реконструкция на улици „Рожен”, „Люляк” и „Ропотамо” в гр. Чепеларе. Финансовата подкрепа на Европейския съюз за проектните дейности на община Чепеларе е в размер на 828 857,54 евро, като помощта на Европейския фонд за регионално развитие е 704 528,91 евро, а националното съфинансиране -124 328,63 евро.ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития