A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Обществено обсъждане на Областен план за развитие на горските териториипонеделник, 14 Януари 2019  634

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД,


В изпълнение на изискванията на Закона за горите, Регионална дирекция по горите Смолян е възложила изготвянето на Областен план за развитие на горските територии.
Уведомяваме Ви, че съгласно Писмо, с вх. № 66-00-39/10.01.2018 г. на Директора на Регионална дирекция по горите Смолян, на 15.01.2019 г. от 09.00 часа в заседателната зала на Община Златоград, находяща се на втори етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ще се проведе обществено обсъждане на горецитирания план.
Повече информация за Областния план за развитие на горските територии за област Смолян може да намерите на сайта на плана: https://www.oprgtsmolyan.net/.


ПРИЛОЖЕНИE:
Писмо, с вх. № 66-00-39/10.01.2019 г. на директора на Регионална дирекция по горите гр. Смолян.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития