A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБСЪЖДА СЕ ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА 2013 ГОДИНАчетвъртък, 20 Декември 2012  952

Уважаеми жители на Община Златоград,

Представяме ви предложението на кмета на община Златоград за План-сметка за разходите за събиране, извозване и обезвреждане на битовите отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2013 година и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2013 година.


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Докладна записка на кмета на община Златоград
План-сметка по населени места
Проект на план-сметка за 2013 година
Очаквани приходи за ТБО за 2013 г.


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 06 Юни 2022
48

Актуално
Предстоящи събития