A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБРЪЩЕНИЕвторник, 01 Декември 2009  1667

ОБРЪЩЕНИЕОБРЪЩЕНИЕ

НА МИРОСЛАВ МИТКОВ ЯНЧЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД
ПО ПОВОД ПОДПИСКА НА ГРАЖДАНИ, ОРГАНИЗИРАНА ПРОТИВ ПЛАТЕНОТО ПАРКИРАНЕ В ГР. ЗЛАТОГРАД


УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Обръщам се към вас по повод официално връчената на 26.11.2009 г. на Председателя на Общински съвет, подписка против платеното паркиране в гр. Златоград.
След като се запознах с текста, с който се е призовавало населението към подписката, бих искал да заявя, че той съдържа факти, а също и твърдения, които заблуждават и манипулират общественото мнение.
Не кметът на общината е този, който е измислил платеното паркиране и иска неговото въвеждане, а местният законодателен орган – Общинският съвет, който още през 2006 г. е приел решения за това.
С моя докладна записка с изх. № 61-00-361/07.10.2009 г. се иска намаляване на съществуващата месечна абонаментна такса на въведеното платено паркиране в действащата Наредба № 8, а също и приемане на преференции за паркиране на автомобили, превозващи хора с увреждания.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Активната гражданска позиция, изразена от вас е доказателство за желанието на всички ни да подобрим живота в община Златоград. Точно тази бе и причината за вашия вот на местните избори през 2007 г., с който вие изразихте ясна воля за промяна на начина на управление на общината. Но за съжаление днес сме свидетели на опити да се прехвърлят вини единствено на кмета на общината и то от хора, които пряко или косвено са допринесли за финансовия колапс, в който е Златоград.

Винаги съм бил уверен в действията, които предприемам, защото те са законосъобразни и са в резултат на публично взети от Общински съвет решения. Приемам всички забележки към работата ми като кмет и очаквам, че всички вие сте онзи коректив на местната власт, който ясно разбира не само проблемите, но и причините, довели до тях.


С уважение,

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ
Кмет на община Златоград


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 27 Март 2023
6

Актуално
Предстоящи събития