A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Област Смолян е в червена зона на заразатавторник, 27 Октомври 2020  195

Днес, на заседание на Областния щаб за противодействие на разпространението на COVID-19, бе разгледана актуалната епидемиологична обстановка за Област Смолян.
Данните сочат, че по всички показатели на Регионалната здравна инспекция, областта ни е в червена зона на заразата. Това налага въвеждането на нови противоепидемични мерки за ограничаване на COVID-19, които влизат в сила от 0.00 часа на 28 октомври 2020 г., на територията на цялата Смолянска област. За срок от три седмици се въвеждат следните нови мерки:
1. Забранява се работата на дискотеки и всички видове нощни заведения.
2. Забранява се работата на всички питейни заведения след 24.00 часа, независимо от утвърденото им работно време и вида и категорията на обекта.
3. Заведенията за обществено хранене са длъжни да осигурят 1,5 м дистанция от облегалките на столовете на две съседни маси и да не допускат повече от 6 души на маса.
4. Стопанисващите обекти с обществено предназначение да създадат график с организация и контрол за минимум 4 пъти на ден дезинфекция.
5. В търговските обекти не следва да се допуска повече от един човек с маска, с покриване на устата и носа, на площ от 2.5 кв. м. Не се допуска употребата на пластмасовите приспособления за уста.
6. Пазарите и тържищата остават да работят, но при задължително спазване на мерките – поставени предпазни маски и дистанция от 1,5 м между сергии, както и създаването на възможност за еднопосочно предвижване на гражданите.
7. Забранява се провеждането на всякакви масови мероприятия на закрито и открито.
8. Затварят се пенсионерските клубове и клубовете за хора с увреждания.
9. Забраняват се груповите занимания в читалищата и групови самодейни изяви. Разрешени са индивидуалните занимания при строго спазване на противоепидемичните мерки и дезинфекция след всяко занимание.
10. Спортни прояви се провеждат без публика.
11. Остават да работят при стриктно спазване на мерките Центровете за подкрепа и личностно развитие.
12. Забраняват се плановите операции и планирания прием в лечебните заведения.
13. Превозвачите от обществения транспорт се задължават да увеличат броя или големината на автобусите, където е възможно, с цел намаляване на гъстотата на лицата в обществения транспорт.
14. Културните и развлекателни мероприятия (кино, театри, концерти и др.) да се провеждат при до 30 % запълняемост от капацитета на залата, с цел създаване на организация за дистанция от 1,5 м между зрителите, а лицата от публиката се задължават да носят защитна маска.
15. Задължават се работодателите да осигурят дистанционна форма на работа на служители в предприятия и институции, където не може да се изпълни изискването за метър и половина дистанция и задължително носене на маски. А там, където е невъзможно дистанционната форма на работа, всички да носят маски в работните помещения.
Всички мерки се предприемат с цел ограничаване на заболеваемостта и намаляване на темповете на разпространение на вируса.


ОЩЕ НОВИНИ


сряда, 14 Април 2021
94
понеделник, 12 Април 2021
35
вторник, 09 Март 2021
172
сряда, 03 Март 2021
69

Актуално
Предстоящи събития