A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Област Смолян е в червена зона на заразатавторник, 27 Октомври 2020  221

Днес, на заседание на Областния щаб за противодействие на разпространението на COVID-19, бе разгледана актуалната епидемиологична обстановка за Област Смолян.
Данните сочат, че по всички показатели на Регионалната здравна инспекция, областта ни е в червена зона на заразата. Това налага въвеждането на нови противоепидемични мерки за ограничаване на COVID-19, които влизат в сила от 0.00 часа на 28 октомври 2020 г., на територията на цялата Смолянска област. За срок от три седмици се въвеждат следните нови мерки:
1. Забранява се работата на дискотеки и всички видове нощни заведения.
2. Забранява се работата на всички питейни заведения след 24.00 часа, независимо от утвърденото им работно време и вида и категорията на обекта.
3. Заведенията за обществено хранене са длъжни да осигурят 1,5 м дистанция от облегалките на столовете на две съседни маси и да не допускат повече от 6 души на маса.
4. Стопанисващите обекти с обществено предназначение да създадат график с организация и контрол за минимум 4 пъти на ден дезинфекция.
5. В търговските обекти не следва да се допуска повече от един човек с маска, с покриване на устата и носа, на площ от 2.5 кв. м. Не се допуска употребата на пластмасовите приспособления за уста.
6. Пазарите и тържищата остават да работят, но при задължително спазване на мерките – поставени предпазни маски и дистанция от 1,5 м между сергии, както и създаването на възможност за еднопосочно предвижване на гражданите.
7. Забранява се провеждането на всякакви масови мероприятия на закрито и открито.
8. Затварят се пенсионерските клубове и клубовете за хора с увреждания.
9. Забраняват се груповите занимания в читалищата и групови самодейни изяви. Разрешени са индивидуалните занимания при строго спазване на противоепидемичните мерки и дезинфекция след всяко занимание.
10. Спортни прояви се провеждат без публика.
11. Остават да работят при стриктно спазване на мерките Центровете за подкрепа и личностно развитие.
12. Забраняват се плановите операции и планирания прием в лечебните заведения.
13. Превозвачите от обществения транспорт се задължават да увеличат броя или големината на автобусите, където е възможно, с цел намаляване на гъстотата на лицата в обществения транспорт.
14. Културните и развлекателни мероприятия (кино, театри, концерти и др.) да се провеждат при до 30 % запълняемост от капацитета на залата, с цел създаване на организация за дистанция от 1,5 м между зрителите, а лицата от публиката се задължават да носят защитна маска.
15. Задължават се работодателите да осигурят дистанционна форма на работа на служители в предприятия и институции, където не може да се изпълни изискването за метър и половина дистанция и задължително носене на маски. А там, където е невъзможно дистанционната форма на работа, всички да носят маски в работните помещения.
Всички мерки се предприемат с цел ограничаване на заболеваемостта и намаляване на темповете на разпространение на вируса.


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 06 Юни 2022
48

Актуално
Предстоящи събития