A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

О Б Я В Асряда, 22 Юни 2011  1072

Уважаеми животновъди и пчелари,

Уведомяваме Ви, че има възможност да кандидатствате по проект LIFE 007 NAT/IT/000502, за безвъзмездно предоставяне на електрически огради за превенция на нападения от мечки. За целта е необходимо желаещите да попълнят заявление по образец.
Срокът за кандидатстване е до 01.07.2011 година, като заявленията трябва да постъпят в РИОСВ – Смолян, ул. „Дичо Петров” №16.
Допълнителна информация и заявление може да получите в сградата на община Златоград, ет.6, стая №4, отдел „УТ, ИК и ООС”.


ОЩЕ НОВИНИ


петък, 06 Януари 2023
143

Актуално
Предстоящи събития