A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

О Б Я В Авторник, 09 Ноември 2010  1081

Уважаеми тютюнопроиздводители,

Общинска администрация Златоград Ви напомня, че съгласно чл.5, ал.6 от Закона за тютюна и тютюневите изделия, до 15.11.2010 г. е срокът, в който желаещите да отглеждат тютюн през 2011 година е необходимо да подадат заявление по образец, в съответното кметство.
За гр. Златоград заявленията се подават в Центъра за информационно и административно обслужване на граждани – партерен етаж в сградата на община Златоград.
Формуляр от образец на заявлението може да получите в съответното кметство и в Центъра за информационно и административно обслужване на граждани.ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития