A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

О Б Я В Ачетвъртък, 30 Септември 2010  1221

Общинска Администрация Златоград уведомява жителите на община Златоград, че от 01 октомври до 30 ноември 2010 година започва приемането на декларациите за освобождаване от такса „събиране и извозване на битовите отпадъци” на имоти, които няма да се ползват през цялата 2011 година и декларациите за определяне на такса „събиране и извозване на битовите отпадъци” за 2011 г., според количеството генерирани отпадъци.

Декларации за попълване се получават от Центъра за информационно и административно обслужване, намиращ се на партера в сградата на Общинска администрация Златоград или може да се изтеглят от официалния сайт на община Златоград – www.zlatograd.bg

Декларациите се подават в Центъра за информационно и административно обслужване, в сградата на Общинска администрация Златоград, по пощата или куриер на адрес: гр.Златоград, п.к. 4980, обл. Смолян, ул. „Стефан Стамболов” №1.
Към декларациите, подадени по пощата или куриер, се прилага документ за платена такса за разглеждане и проверка по банкова сметка : IBAN – BG68STSA93008432230400, КОД – 448007, BRG – STSABGSF, „Банка ДСК” ЕАД , Община Златоград.

Приложения:
1.Декларация Образец 1
2.Декларация Образец 2


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития