A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

О Б Я В Авторник, 30 Май 2023  92

Уважаеми съграждани,
Информираме ви, че на 02.06.2023 г. (петък), ще се проведат следните дейности:
1. Дезакаризация на тревните площи на обществени места, които ще бъдат обработени с препарати против кърлежи и бълхи. Пръскането против кърлежи е предвидено да започне в 06.00 часа на 02.06.2023 г.
 Влизането в обработените терени е забранено!
 Обръщаме се към всички вас да бъдете особено предпазливи 24 часа след третирането на площите.
 Необходим е строг родителски контрол и недопускане навлизането и игра на децата в обработените терени, в периода от 02.06.2023 г. до 03.06.2023 г.
Собствениците на домашни животни, птици и пчели да ограничат достъпа на животните до обществените тревни площи в горецитирания период.
Обработени, против кърлежи, ще бъдат тревни площи в централна градска част /паркове и алеи/, междублокови пространства на улица „България”, ул. „Стефан Стамболов”, ул. „Беловидово”, ул. „Хан Аспарух”, ул. „Ахрида”, ул. „Миньорска”, стадион, детски градини, детска ясла, детски площадки и прилежащи площи. Всички третирани площи ще бъдат обозначени с предупредителни табели. 
         2.  Ларвицидна обработка на заблатени места в речните корита и дерета на територията на град Златоград,  с цел намаляване на комарните популации.  Ще бъдат обработени против комари 15 дка площи.
 Дезакаризационните и дезинсекционните мероприятия ще бъдат извършени от „ДЕЗИНФЕКЦИОННА СТАНЦИЯ БГ” ООД  гр. София. В същия период предстоят и превантивни дейности, свързани с ограничаване на присъствието на влечуги по паркове, детски площадки, алеи и зони за отдих, както и на други обществени места, чрез обработка със специфични репелентни препарати. 
Препаратите съдържат активни ароматни есенции, които държат влечугите далече от третираните места, не са отровни и не нараняват самите влечуги, не причиняват вреда на други животни, хора или на околната среда.
При невъзможност дейностите да бъдат реализирани, поради лоши метеорологични услови, същите ще бъдат отложени за идната седмица, за което ще бъдете допълнително информирани.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития