A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

О Б Я В Асряда, 12 Май 2021  159

Уважаеми съграждани,

Информираме ви, че на 17.05.2021 г. (понеделник) ще се проведе дезакаризация на тревните площи на обществени места, които ще бъдат обработени с препарати против кърлежи и бълхи. Пръскането е предвидено да започне в 06.00 часа на 17.05.2021 г.

 Влизането в обработените терени е забранено!

 Обръщаме се към всички вас да бъдете особено предпазливи 24 часа след третирането на площите.

 Необходим е строг родителски контрол и недопускане навлизането и игра на децата в обработените терени, в периода от 17.05.2021 г. до 18.05.2021 г.

Собствениците на домашни животни, птици и пчели да ограничат достъпа на животните до обществените тревни площи в горецитирания период.

Обработени, против кърлежи, ще бъдат тревни площи в централна градска част, междублокови пространства на улица „България”, ул. „Стефан Стамболов”, ул. „Беловидово”, ул. „Хан Аспарух”, ул. „Ахрида”, ул. „Миньорска”, стадион, детски градини, детски площадки и прилежащи площи.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития